Geloof&Leef

Welkom

Shalom. Welkom op deze website.

We hopen dat je door de pagina’s heen scrolt en inspiratie op mag doen of informatie vindt dat je verder brengt op de weg naar de Vader. De website gebruiken we niet als discussieforum. Uiteraard zijn reacties en vragen welkom, deze kun je via de contactpagina naar ons mailen. We zullen dan ook reageren.

De titel van de website is Geloof en Leef.

Geloof in Jesjoea, dat de mens redt van de ondergang door zijn bloed, zijn sterven, dat onze zonden vergeeft en weer in staat stelt om te keren naar God de Vader. En Jesjoea was sterker dan de dood, hij stond weer op en ging naar zijn Vader zittende aan de rechterhand.  Een ieder die in Hem gelooft zal niet sterven maar eeuwig leven.

Leef door het houden van de geboden en inzettingen.

In Johannes 1:12  lezen we:

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Door het geloof KUNNEN we kinderen Gods worden, maar blijkbaar zijn we dat niet van zelf sprekend door Jesjoea aan te nemen. In de Bijbel wordt dit dan ook duidelijker gemaakt door de tekstverwijzing te volgen, dit is: 

1Johannes  5:1  Een iegelijk, die gelooft, dat Jesjoea is de Messias, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.:2  Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.

1 Johannes 5:3  Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.: 4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

Johannes 14:15  Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

Joh 15:7  Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.8  Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.9  Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.10  Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Dit willen we ook graag uitdragen in de studies op deze website. Dit is ook waar we als HUISgemeente voor staan.

Wij komen afwisselend of de sabbatavond of de zaterdagochtend samen om shabbat te vieren. Iedere shabbat is het weer een feest om de Eeuwige te prijzen, danken en met elkaar de sabbatopening te vieren en een Bijbelstudie te volgen. We beleven de shabbat zeer intens en ervaren een hechte en eensgezinde familie waar Jesjoea centraal staat. Hij is de Middelaar die ons samenbrengt.

 

 

Stuur een bericht via de pagina CONTACT als je meer informatie wilt ontvangen.

logo-voor-kleed