Geloof&Leef

Welkom

Shalom. Welkom op de website van huisgemeente Burgum eo.
Fijn dat je even onze website bezoekt.

We hopen dat je door de pagina’s heen scrolt en inspiratie op mag doen of informatie vindt dat je verder brengt op de weg naar de Vader. De website gebruiken we niet als discussieforum. Uiteraard zijn reacties en vragen welkom, deze kun je via de contactpagina naar ons mailen. We zullen dan ook reageren.

Op de afbeelding wordt een adelaar getoond met daarbij de tekst
“op vleugelen der arenden gedragen” (exodus 19:4). Deze tekst is niet voor niets gekozen. Met name ook de vervolgtekst is erg belangrijk.

5 Luister: doe wat Ik zeg en houd jullie aan mijn verbond. Dan zullen jullie, als enige van alle volken, mijn eigen volk zijn. Want de hele aarde is van Mij. 6 Jullie zullen mijn koninkrijk zijn, een volk van priesters die Mij dienen, mijn eigen volk.’ Zeg dit tegen de Israëlieten.

Soortgelijke belofte vinden we ook terug in Openbaring 20:6

Het is heerlijk voor de mensen als ze opstaan in de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen samen met Hem 1000 jaar lang als koningen heersen.

De titel van de website is Geloof en Leef.

Geloof in Jesjoea, dat de mens redt van de ondergang door zijn bloed, zijn sterven, dat onze zonden vergeeft en weer in staat stelt om te keren naar God de Vader. En Jesjoea was sterker dan de dood, hij stond weer op en ging naar zijn Vader zittende aan de rechterhand.  Een ieder die in Hem gelooft zal niet sterven maar eeuwig leven.

Leef door het houden van de geboden en inzettingen.

In Johannes 1:12  lezen we:

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Door het geloof KUNNEN we kinderen Gods worden, maar blijkbaar zijn we dat niet van zelf sprekend door Jesjoea aan te nemen. In de Bijbel wordt dit dan ook duidelijker gemaakt door de tekstverwijzing te volgen, dit is: 

1Johannes  5:1  Een iegelijk, die gelooft, dat Jesjoea is de Messias, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.:2  Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.

1 Johannes 5:3  Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.: 4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

Johannes 14:15  Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

Joh 15:7  Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.8  Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.9  Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.10  Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Dit willen we ook graag uitdragen in de studies op deze website. Dit is ook waar we als gemeente voor staan.

Wij komen iedere zaterdagochtend samen om shabbat te vieren. Iedere shabbat is het weer een feest om de Eeuwige te prijzen, danken en met elkaar te delen wat wij in de week van voorbereiding van de lezingen (zie leesrooster) hebben mogen ontdekken. We beleven de shabbat zeer intens en ervaren een hechte en eensgezinde familie waar Jesjoea centraal staat. Hij is de Middelaar die ons samenbrengt.

De foto hieronder toont de tafel die wij tijdens de dienst gebruiken om vandaaruit de huiselijkheid uit te stralen. De Tora, het levend Woord, de Shofar, een kandelaar en tot slot onze banier van de huisgemeente met ons eigen logo dat we geïnspireerd door God mochten ontvangen en ontwerpen.

 

 

banier-huisgemeente

Stuur een bericht via de pagina CONTACT als je meer informatie wilt ontvangen.

logo-voor-kleed