Geloof&Leef

Afstand houden en leven in quarantaine

Herhaling van Bijbelse tijden en gewoonten met moderne middelen.

In de Bijbel lezen we hoe werd omgegaan met melaatsheid.

De Joden noemden de melaatsheid ‘de eerstgeboren zoon van de dood’. De melaatsen leefden in holen en in de grotten van de woestijn, ja zelfs op begraafplaatsen. Ze waren uitgesloten uit de gemeenschap. De grote ellende van de melaatse was niet slechts zijn ziekte, maar dat hij door iedereen gemeden werd. Angstig en eenzaam sleet hij zijn dagen.

Volgens rabbijnse voorschriften moest iedereen minimaal 4 el (ci. 2 meter) bij een melaatse wegblijven, zie onze anderhalve meter als nieuwe normaal. Als het waaide moest iedereen op een afstand blijven van minimaal 100 el (45 meter)

Als mensen een melaatse tegenkwamen moest deze zijn ratel als alarmschel gebruiken en luidkeels roepen: Onrein, Onrein. Dat betekende raak mij niet aan. Blijf uit mijn buurt. Als Jezus een  melaatse ontmoet, wordt Hij met barmhartigheid bewogen en zeer bewust van wat Hij doet strekt Hij zijn hand uit en raakt hem aan. (Mattheus 8:3)

De hele lichamelijke, psychische en sociale nood van de  mensheid was samengebundeld in deze melaatse. Ook de gééstelijke nood, want in Israël was de melaatsheid een teken van innerlijke onreinheid. De vrome Israëliet wist dat hij van de hoofdschedel tot de voetzool toe melaats van de zonde was als hij stond voor de Heilige (Ps 51).

De melaatse gaat naar Jezus toe, hoort niet dat de discipelen verbijsterd roepen: man maak dat je wegkomt! Jezus doorbreekt het aanrakingstaboe en herstelt het contact. Hij laat zichzelf besmetten met onze vuilheid en zonde.

Barmhartigheid betekent de ander in nood niet mijden, hem niet terugduwen in zijn eenzaamheid maar het contact herstellen zoals Jezus deed.

(bron: Bijbelse plaatsen.nl)

Nu horen we over het ontwikkelen en mogelijk in gebruik nemen van een app. Deze kan anderen waarschuwen als men mogelijk in contact is gekomen met een door Corona besmette persoon. Nu is Corona niet het zelfde als melaatsheid destijds. Maar de ontwikkelingen van nu brengen bij mij gedachten naar boven over hoe destijds werd omgegaan met melaatsen. Zou je straks zonder de app niet meer in openbare gelegenheden mogen verschijnen? Wordt je straks met Corona ook tijdelijk verbannen? Nu al zie ik enorme angst onder mensen. Angst voor Corona is er goed ingesleten, natuurlijk door de 24-uurs berichtgeving in de media.

Was het vroeger met het roepen van onrein!, onrein! en met een ratel waarschuwen dat je melaats was…. straks gebeurt dit met een app…

|Een melaatse moest buiten de stad wonen in een vooraf bepaalde leefgebieden, samen met de andere onreinen. Krijgen we straks corona-gebieden?

Wat een groot voorrecht hebben we door het (leren) kennen van Jezus/ Jesjoea. Hij loopt niet met een grote boog om een besmet iemand heen. Besmet zijn kan ook inhouden dat je vanbinnen je ziel onrein bent, Jezus kan ons, kan jou reinigen. Hij loopt niet weg, ook al zou de app afgaan…. Hij is dicht bij, maar 1 gebed van ons vandaan.

Wat voor geks de komende tijd ook gebeurt in de wereld, wat er ook wordt geintroduceerd door regeringen/ machthebbers op aarde, wij weten dat we bij Jezus/ Jesjoea terechtkunnen en dat het niet lang meer duurt dat we met hem worden verenigd. Houd vol, houd moed, Jesjoea/ Jezus komt spoedig.

Huisgemeente GeloofenLeef plaatst een diversiteit aan artikelen op de website, een ieder moet zelf toetsen of de inhoud voldoet aan de waarheid. Niet alle artikelen komen overeen met de visie en identiteit van onze huisgemeente maar ze dienen tot prikkels voor de lezer om er over na te denken. Er bestaat geen perfecte gemeente en alleen Jesjoea/ Jezus heeft de waarheid in pacht.
huisgemeente