Geloof&Leef

Bundelen van wetten

Bundelen van wetten

 

Enige weken terug werd ik op het werk op de hoogte gebracht van de veranderende wetgeving/ wetten voor het verlenen van diverse vergunningen in de bouw, parkeren, milieu etc.. In Nederland zijn we goed in het bedenken van allemaal regels, vaak nodig om balans te houden in de samenleving. Wetten zijn niet zomaar bedacht. Vaak ontstaat een nieuwe wet door een gebeurtenis in de samenleving dat moet voorkomen dat het niet nog een keer kan gebeuren. We leven ten slotte in een (al hoewel steeds meer afnemende) zorgstaat.  En hoe Joods is het dat bij het uitvoeren van een wet nieuwe wetten eromheen worden gemaakt als blijkt dat de wet niet helemaal volledig is.. Dus maar een extra wet om de wet heen, of een extra hekwerk om de wet heen om de wet nog beter tot zijn recht te laten komen.

Nu,… de wetgeving in Nederland op het vlak van vergunning verlening in de bouw en milieu etc.. wordt, zoals het wordt genoemd herzien. Het is voor de burger straks gemakkelijker een vergunning voor een bepaalde activiteit of handeling te verkrijgen. Want al die honderden wetjes en regels worden omgezet in een omgevingsvergunning. Dat is veel gemakkelijker? …Toch?

Nou in werkelijkheid verandert er niet veel. De regels die nu gelden blijven onderhuids ook doorwerken. Anders is deze samenleving ook niet leefbaar, het wordt een chaos. Als iedereen maar wat mag doen wat hem belieft, waar blijven we dan? De rijdende rechter , die het al zo druk heeft, kan het dan niet meer bijbenen. Nee de regels zijn nodig, punt uit…. Wat er gebeurd is dat de vele wetten en regels worden gebundeld, het lijkt erop dat er minder regels zijn, maar dat is in werkelijkheid niet zo.

Zo liet ik mijn gedachten gaan over de geboden van de Heer. In het eerste testament (OT) wat vele christenen niet zo graag lezen, en misschien ook geen raad mee weten, staan de wetten en regels die nodig zijn om een samenleving te creëren die voldoet aan de wil van God. Het gaat om recht, om rechtvaardigheid.  Om respect. Om Tsedaka. Om hygiëne.

Een samenvatting van deze regeltjes zijn de TIEN geboden. Maar dat is al te veel. Kerken hebben in het verleden daar aan afgedaan of verdraaid. En het is zo ‘gewoon’ geworden onder de christenen, het is toch altijd (tot enkele generaties terug) al zo geweest? Men weet niet beter. En helaas zoeken velen ook niet verder dan dat wat wordt voorgeschoteld.

Maar als we het tweede (nieuwe) testament lezen (tevens ook Joodse boeken, door Joodse schrijvers) dan zien en lezen we ook een bundeling van wetten:

Mat 22:37  En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.

Mat 22:38  Dit is het eerste en het grote gebod.

Mat 22:39  En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.

Mat 22:40  Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

 

Zijn al die andere geboden die in de basis van de Bijbel staan genoteerd, dan niet meer geldig? Nee toch? Het is net als bij de omgevingsvergunning, al de wetten en regels komen in een nieuw jasje maar ze zijn en blijven van kracht.

 

Dus ook de sabbat, die in de schepping is gelegd, de geheiligde dag blijft van kracht.

En al de andere regels/ wetten, die niet door het volmaakte offer van Jesjoea zijn vervangen blijven van kracht.

huisgemeente