Geloof&Leef

Cursus

Als huisgemeente bieden we  een eigen cursus aan met aandacht voor:

  • Het reddingsplan voor de mensheid in de Feesten van de Heer

Het lesmateriaal is afgeleid van de studie van Eddie Chumney, De 7 feesten van de Heer. Het is omgezet in een presentatie en nu wordt deze aangeboden als pdf.

De komende tijd zullen alle lessen hier worden aangeboden. Klik op de link voor het openen van een les.

VOORJAARSFEESTEN:

les 1-tekenen-shabbat-nw maan

les 2-Pesach

les 3-Chag Hamatsot en Eerstelingen

les 4 – Omer en Sjavoeot

NAJAARSFEESTEN:

les 5 – Rosh Hashanna – Bazuinendag

les 6 – Jom Kipoer

les 7 – Sukkot_ Loofhuttenfeest

les 8 – Achtste dag

huisgemeente