Geloof&Leef

Heeft het gebeuren in Iran een profetisch gevolg?

Wat er momenteel in Iran en het midden Oosten gaande is, zal ook weer grote profetische gevolgen kunnen hebben. Het is alsof Ezechiel 38 in de kranten beschreven wordt. Pastor Faraq spreekt hier over op zijn bekende boeiende en humorvolle manier. Nederlands ondertiteld.
Voor meer zie YouTube

bron: nieuwsbrief Wim Jongman